SKOLININKAMS

Čia pateikiama informacija SB "Šilas" skolininkams

DĖMESIO

 

    Gerb. skolininkai, nedelskite ir susimokėkite mokesčius, skolas bei augančius delspinigius. Įsiskolinimų sumas galite rasti bendrijos narių įsiskolinimų lentelėje. Skolos nurodytos be mokėjimų už 2018 metus

Sklypo

Nr.

Vardas, pavardė

Skola

eurais

Agrastų g.    
1 Onutė Mickienė 19,87
9 Algimantas Vitanis 10,39
11 Albinas Briedis 20,77
13; 14 Linas Rasikevičius 128,28
Akacijų    
14 Linas Rasikevičius 56,31
691 A Vladislovas Preidys 35,66
Aušros    
14 Genovaitė Ribokienė 27,14
30 Aurimas Leščius 57,33
39 Kazimieras Danielius 42,98
48 Violeta Kairienė 27,72
Ąžuolo    
17 Maksim Ivanov 55,44
19 Viktorija Kazlauskaitė-Skara 36,60
25 Jolanta Švedždienė 27,72
26 Stanislovas Baliukas 56,37
29 Vaidas Matuzas 55,44
31 Janina Marozienė 55,44
33 Marijona Ivanovienė 33,44
37 Irena Kojelavičienė 29,11
Bebrų    
Bitės    
527 A Alvydas Bakevičius 44,82
4 Kęstutis Žulys 27,72
8; 10 Irena Kasperavičienė 48,35
11 Vitalis Nerečionis 48,20
17; 24 Violeta Balčiūnienė 55,99
19 Rimantė Janašonytė 56,37
23 Joana Šeštokienė 27,72
25 Stasys Kazlauskas 30,58
Bokšto    
566 Vitalija Juškienė 27,27
9 Irena Kasperavičienė 27,21
22 Raimundas Misevičius 16,17
24; 26 Tomas Bagdonavičius 55,44
Gilės    
2 Alfonsas Morkvėnas 6,52
Liepų    
4 Ričardas-Ignas Prunskus 235,52
12 Saulius Pipiras 89,32
14 Marijona Antanaitienė 31,42
17 Vida Kmitienė 28,19
19; 21 Anelė Meškauskienė 57,75
22 Romualdas Vilčinskas 38,35
24; 32 Joana Šeštokienė 60,99
38 Daiva Jankauskienė 105,48
39 Ingrida Iškauskienė 56,38
44 Bronius Pauliukonis 57,82
Linonių    
185 Vidmantas Diržinauskas 27,00
5 Ligita Kranauskienė 229,85
8 Regina Petronienė 44,93
19 Nerijus Janickas 67,50
26 Laima Lapėnienė 7,30
38 Rita Skuodienė 28,41
54 Vladimiras Utilinas 31,88
Lelijų    
1 Zigmas Šiurskas 27,20
3 A Aloyzas-Algimantas Vitkauskas 29,43
13 Ramutė Kaminskienė 54,70
16 Kęstutis Mikalauskas 20,77
18 Robertas Mikalauskas 39,47
Miško    
10 Joana Šeštokienė 55,44
17 Marina Šiškina 20,33
18 Jonas Jasiūnas 27,72
25 Alma Zopelienė 21,81
31 Vidas Sapiega 28,45
Upelio    
9 Nijolė Juškėvičienė 136,26
11 Veronika Baublinskienė 27,72
Perkūno    
2 Galina Markevičienė 52,32
8 Edmundas Janulis 154,60
12 Algirdas Daujotas 22,88
16 Laimutė Jakštienė 31,42
18 Marina Šiškina 24,83
Rasos    
401 Alina Paludnevičienė 31,56
2 Dainius Tamulionis 30,31
14 Audra Čeponienė 27,72
16 Aistė Čebatoriūnienė 31,02
26 Sigitas Navickas 27,72
Ryto    
53 Bronislovas Kibas 123,16
3 Donata Indrulienė 33,72
4 Remigijus Stanikūnas 65,06
11 Virginijus Balčiūnas 27,04
14 Robertas Alekna 121,76
16 Algirdas Mikulionis 55,37
Rožių    
1 Birutė Stulginskienė 42,64
8 Haroldas Cimnalonskis 4,88
14 Laima Sužiedelienė 81,54
Saulės    
Smilgos    
Serbentų    
Slyvų    
1 Galina Olechnienė 27,72
4 Donatas Merkelis 27,72
17 Justas Adamkevičius 43,26
Šiaurės    
Šilo    
11 Gintautas Pajuodis 29,08
12 Danutė Samulėnienė 19,73
23 Rytis Vitonis 22,02
28 Algirdas Mažeika 9,66
Tujų    
2 Jūratė Žeimienė 27,72
6 Aurelijus Vekerotas 28,37
Tvenkinio    
1 Algis Gudas 81,43
2 Karolina Kielaitė 49,64
8 Julius Bernatavičius 21,93
Vaivos    
12 Irena Miliukienė 33,26
20 Gražina Mikutienė 28,19
Vakaro    
4 Alvydas Atraškevičius 27,72
Vilties    
2 Janina Mikšienė  40,20
10 Genovaitė-A. Dagienė 111,72
17 Dalia Indriulėnienė 23,77
Vyšnių    
728 Gintautas Juodokas 20,77
6 Kęstutis Jucys 20,77
10 Elena Juodokienė 20,77
Vyturio skr.    
8 Gytis Steponavičius 84,48
14 Jolanta Trumpienė 49,85
Vėjo    
4 Vita Benaitienė 20,79
7 Stasė Deksnienė 13,86
10 Genovaitė Nemanienė 57,92
15 Saulius Zykus 33,72
16 Darius Šležas 8,82
18 Zita Kontrimienė 27,72
Žaibo    
 1 Alfonsas Morkvėnas  7,22
24; 26 Vidas Sapiega 60,76
28 Svajūnas Jankauskas 31,88
Žaros    
245 Irena Nemanienė 221,32
336 Albinas Mačiulis 178,88
2 Mantas Kaminskas 41,51
3; 5 Ramūnas Kiela 62,37
26 Juozas Budreika 22,74
40 Petras Grigaliūnas 27,36
47 Alvydas Plakys 27,72
  VISO SKOLOS 2018.05.12. 5585.38